Storinnsjøen-Litjinnsjøen-Voll
Spredt med sau hele turen til mange eiere. Rolig.

Skrevet av: Kari R Storli