Fra Sverja har vi sendt puljevis til utmarka, f.o.m. 5. juni.
Slippes fra ovenfor gården.

Skrevet av: John Svergja