Fredag 13.08.2021. Grønntjønnan – Steinbekken – Til ova Trøombua. Mye sau åt Conrad og Bratthøsau her, gikk nordøstover i sørhellinga på Bratthøa til Tverfjellbekken, Mye Os sau i området, trefte ryptaksørene ved Tverrfjellbekken. Retur ned langs Tverrfjellbekken – StorYa – Tjuvholtlægret og stien fram. Sau til Skogstad – Conrad og Budalssau. Det var mye sau som gikk/låg tett sammen så det var ikke lett å se om lammetallet stemmer helt etter merkinga, men noen lam mangler det.,
Tirsdag 17.08.2021. Gikk fra Storhøa/LInken ned langs Falkbekken, innom "gamle jervplasser" i området Gammelsetra/Gammelseterkrokan til Storbekken. Innset sau og Midt-Botnan sau. Ok.

Skrevet av: Kur Ingebrigt