Gått området eventjønnbekken, storbekktjønna, Nordre Gjersjøhøa. Mye som ikke stemmer, både kviknesau og frammedsau. Møtte flere tekser med fire lam kvar, den ene va åt conrad. Møtte også kviknesau med lam åt flere eiere, og enslige Lam. Va også et kadaver ca 50m innafor storbekktjønna. Var ikke så gammelt, men var sunnrevve, og fant ingen merker.

Skrevet av: Simen