7/8 Grøntjønnan, rundt vangan, endel sau tilhørende her og Kåsen. På saltplassen, ei tekse åtn Buseth. Så greit ut.
8/8 Grøntjønnan oppi Lia og opp mot Bratthøa, mye spredd sau hele lia, en reinsflokk passerte østover og kua åtn Kjell opp mot Eventjønnhøa. Ellers flere små flokker rundt vangan og Grønhøa. 2 NRF kviger ved gammelbommen, gult i øran og røde halsbånd. Ellers er det funnet 3 nye kadaver siste uka der bjørnen hadde sin ferd.

Skrevet av: Conrad