Ringo, Hildegunn og jeg kjørte inn til bua i Svartsjølia. Mye av vår sau både langs veien og rundt bua. Lammetall stemte. Gikk opp mot varden til Hestfjellet og der var det flere sauer til Nergaard. På tur tilbake var det 3 tikker til Nergaard på floene før Storkletten, de var veldig tam og kom nesten helt bort til oss. 1 trilling-tikke og 2 tvilling- tikker med til sammen 5 lam. Noe "manko" der.

Skrevet av: Anne Gerd