24. Juli
Gikk fra Kåsbua, opp på kletten, og videre langs stien til Hestfjellet. Gikk en del sau åt oss både ved kletten, og milla Dellokan og toppen. Lammeantall stort sett ok. Gikk så videre bortover Russutangen, og ned på Nordytjønna. En stor flokk med sau åt oss omtrent på høgste på Russutangen. Her manglet det noen lam. Gikk noe sau i bratta ned mot tjønna, men det var frammedsau.
25. Juli
Fra Nordytjønna, gjennom dalen ved stiftsvardhøgda, ned på Hiåsjøen. En del sau nede ved bua. Noe frammedsau, og noe åt Grue. Lammeantall ok. Videre om Gåsengtjønnan, opp over høgste bak høa, og ned om sverjesjølia til Koielibekken. Sau åt Grue både ved Gåsengtjønnan og ved Totlundsæta. Lammeantall stort sett ok.

Skrevet av: Simen