Gikk tirsdag kveld inn til Grøntjønnan fra bommen og fortsatte innover til Midtya, runda Stor-Ytangen og Sørytjønna, og fulgte østsiden langs med Storya ned igjen til Grøntjønnan. Noe sau å se fra Nordtjønna inn til hvor Ya deler seg. Ved Enmolægeret og Tjuvholdtangen var det to ørner som ikke likte å få besøk. Lite sau var det inni der også. Lite sau å se ved Stor-Ytangen, bortsett fra et par grå/svarte pelssau med lam. Langs med Storya gikk det en del sauer, men fikk ikke sett øremerke. Var en del søyer som gikk med kun ett lam, men fikk ikke sett om de hadde gulsløyfe eller ikke. Såg 3 ørner i det området også. Den ene kan være den som holdt til ved Tjuvholdtangen, men de to andre seila over myrdroget på østsiden av Storya.

Torsdag 22. gikk jeg fra bommen ved Falningssjøen via Gåsengtjønnan til Nappsjølia. Rolig og fint i området. Søyene gikk med de lammene de skulle ha. Mye sau på saltsteinplassen ved foten norøst for Sverjesjøhøa, ellers lite å sjå i området rundt Sandfjelltjønna og fram til Nappsjølia. To søyer med to lam hver til Buseth ved Stor-Nappsjøen.

Eline

Skrevet av: Eline