17.07: Fra Storfloen, innover Grytdalen, og oppom Gråhøbua, for å flytte saltsteiner. Kom noen sauer ruslende sørfra (Brandeggsau). Fant et dødt lam i et «gjørmehøl» sørvest for Gråhøa. Eier og Ingebrigt varslet.

Skrevet av: Anne Mette Grøtli