Fra Koilibekken – Svergjesjølia – Gåsengbekken til Litj-Hiasjøen – Gåsentjønna – østsida av Svergjesjøhøa – mellom Svergjesjøhøa – Hælfjellet. Mye sau til Grue i Svergjesjølia, sau til Soknedalen utover langs Gåsengbekken. Sprett med Grue sau rundt hele Svergjesjøhøa. Noen tekser med lam til Sondre og Bjørn Heiri ned mot Koilibekken og parkeringa. Ok.

Skrevet av: Kur Ingebrigt