Fra Storlia – skoglia nordover, Vedbekkdalen – til Ulvatnet – nordover lia inna Ulvatnet – Storhaugen og til Nåvsetra, sprett med sau til Jan Gunnar og Midtbotnan, noe Innset sau i Nåvdalen, gikk skogbandet sørover igjen. Ok. Kveldstur fra Storlia – Børlienga – til mellom Åsan og Vangen, sprett med sau til Midtbotnan og Grue. Ok.

Skrevet av: Kur Ingebrigt