Har fått skadefellingstillatelse på en jerv i området Nåva og deler av Rennebu. Viktig att det varsles om funn av skadde dyr / kadaver eller om jerv observeres.

Skrevet av: Conrad