Tur fra Nåva innover til gammelseterkroken mot Storli søtra tilbake opp Finndalen over flatfjellet og ned lia. Lite sau der jeg gikk, de jeg traff på var rolig, uvanlig mange i lia fram.

Skrevet av: Kirsten og Gaia