3/7 Gikk fra Sjøbekken og ned til bråttet innafor Semmingsbua, var en 4-5 korper i området der, men fant ingen ting. Fortsatte framover bråttet fram til Russu og høyda ovafor innover att der det var endel plotter ifølge kartet, men fant ingen ting. Tok en ekstra runde i området ova Semmingsbua der korpen var, men så ittnå. Ingen sau å sjå og høre på den turen der. Totalt for dagen ble det funnet 3 kadaver i Svartsjølia og 1 inni Odden. Har dialog med Fylkesmannen iforhold til å få nye kart som gjelder før den 26 juni om hvor bjørnen har kommet inn i beiteområdet. Det hjelper oss veldig iforhold til hvilke områder det kan være flere kadaver.

Skrevet av: Conrad