Liten oppsynsrunde i Grøtlimarka på kvelden 6.juni (etter at sauen ble sluppet 2.juni): observerte 10 voksne på turen, alle med riktig antall lam.
Tidligere på dagen observerte Mari et lam tilhørende oss, sammen med "Brandeggsauen".

Skrevet av: Anne Mette Grøtli og Mari Grøtli Svergja