Lørdag 26.06. Fra Storlia – Børlienga – Åsan, gikk i området skogbandet – høyspenten, mye Midt-Botnan og Grue sau, såg dyra til Kristoffer og Monica inna for gjerdet.,
Nordhellinga på Dalhøa – sørom Nappsjøen – Nappsjølihøa – Hammerhøa – Storlisetra, sprett med Grue sau og Midt-Botnan sau, ser ok ut.

Søndag 27.06. Fra Storlisetra, med selskap av Solfrid i dag – Gikk deler av sørhellinga av Litj-Sandfjellet – Hansdalen – Stor-Sandfjellet, mye Innset sau, noe Grue sau og Midt-Botnsau ved Saltplassen i Sandfjellporten,ok. Flotte beiter.
Retur ned vestsida av Litj-Sandfjellet, om Flønan – Gammelseterkrokan – Finndalen – nord på Flatfjellet. Innset sau og Midt-Botnansau. Ok.
Mye rein Hansdalen / Sandfjellet.

Skrevet av: Kur Ingebrigt