Søndag 22.oktober klokken 12 arrangeres det basar i Samfunnshuset.
Det blir salg av kaffe, kaker og mat, samt utlodning, underholdning, leker m.m.
Styret ønsker velkommen til en trivelig basardag i Samfunnshuset!

(Bildet er tatt i januar 2017 av Magnus Normann)