Foto: Magnus Normann

Tidligere har Basaren vært i slutten av oktober, men nå er den flyttet til søndag 29.januar kl. 13.00.
Årets basar vil framstå i ny drakt, og arrangørene håper mange vil ta turen for
å oppleve en fin søndag i samfunnshuset vårt.