Årsmelding Kvikne løypelag 2021

Styret har i driftsåret 2020/21 bestått av følgende personer:
Leder: Harald Svergja
Nestleder: Kari Nystuen
Kasserer: Ola Vormeland
Sekretær: Anne Gerd Bobakk Skogstad
Sponsoransvarlig: Janne Sørhus Moen

Det er ikke blitt avholdt noen styremøter i driftsåret. Løypelaget fungerer godt, og mindre avklaringer er blitt tatt ved hjelp av Messenger og e-post. Ellers har løypekjørerne av Kviknetråkka hatt to møter; 5. november med representant fra importør Owren for en teoretisk og praktisk gjennomgang av vår nye løypemaskin, samt et møte i desember hvor ansvaret for vinterens løypekjøring ble fordelt.
Vår nye løypemaskin, som vi signerte kontrakt på i forrige driftsår, ankom Kvikne 26. oktober. Før den tid hadde Ola og Harald hevet garasjen ved å mure oppunder et par høyder med leca-blokker, så vår nye maskin, som har både høyere og bredere hytte enn de forrige maskinene vi har hatt, skulle få plass. Vår gamle maskin ble solgt til Åsmarka IL, og for denne fikk vi som ønsket kr. 995.000,-. Maskina var nedskrevet til 570 000, men gunstig euro i 2013, ugunstig i 2021, samt enorm prisutvikling på nye maskiner er årsaken til at gammelmaskina hold seg godt i pris.
Betalte medlemskap i 2020/21: enkeltmedlem 258 og familie 78. Da er vi, etter en noe skuffende fjorårssesong (Corona/hytteforbud?), på nøyaktig samme medlemstall som for 2018/19.  I vinter benyttet vi tjenesten som send.no tilbyr ved utsendelse av giroer til utenbygdsboende. Dette var en meget hyggelig erfaring! De skrev ut, pakket og sendte ut giroer til godt under frimerkepris.
Første forholdsvis store snøfallet kom allerede 20. oktober. Uten løypemaskin i bygda på dette tidspunkt ble det preparert med traktor og skjeldalfres i lysløypa og Y-dalsrunden denne dagen. Dette ga litt løse forhold, og lysløypa ble slodda over med snøskuter dagen etter. Men snøen forsvant dessverre rimelig fort, og ikke før 19. november kom det et nytt større snøfall slik at jomfruturen for vår nye maskin kunne tas den 20.. Desember bød dessverre på en del vind og mildvær, noe som tæret hardt på snøen, spesielt  i de åpne områdene. Da vinteren ellers ble preget av mye kaldt vær, ble det en rimelig snøfattig vinter, spesielt i søndre deler av bygda. Løypemaskina ble kjørt 214 timer i sin første driftssesong, noe som er 70 timer mindre enn fjorårets. Vår faste løypekjører Ingar Frengstad rakk dessverre kun en tur i nymaskina, da han 7. februar måtte gi tapt for sin lungesykdom. Ingar startet opp som løypekjører for Kvikne IL på deres nyinnkjøpte snøskuter vinteren 1989/90, og har siden også vært trofast løypekjører for idrettslaget og løypelagets løypemaskiner. En annen som ga seg som løypekjører foran sesongen var Olav Moen. Olav startet opp løypekjøringa på Kvikneskogen for Kvikne IL i 1992. Olav var også løypelagets første leder i tidsrommet 2007-2012. Kvikne løypelag takker for den innsatsen Ingar og Olav har lagt ned for ski/turaktiviteten på Kvikne.
Ellers av arbeid har merkestaurene på traseen Sverjesjøveien-Nappsjøen, som Ola og Ingar satte i snøen på sin siste prepareringstur her sesongen 2019/20, blitt satt i bakken av Ola og Harald høsten 2020. Noen stikkrenner er blitt lagt ned ved Tørresvangen/Movangen. Ellers gjenstår noe skilting og utarbeidelse av nye karttavler, samt litt «optimalisering» av rydding/planering enkelte få steder i den nye traseen Støen-Tørresvangen/Movangen. Dette må tas tak i i høst da arbeidsfrist for tippemiddelsøknaden er 19. mai 2022!
Økonomien i løypelaget er fortsatt god. Regnskapet viser et driftsresultat på kr. 322 220, som med finans/renteinntekter gir et årsoverskudd på 340 645,-. Viser ellers til regnskapet for detaljer.

Vi retter en stor takk til våre sponsorer/bidragsytere som i driftsåret 2020/21 var:
– Kraftverkene i Orkla                                            – Orkelbogen Friluftsenter
– Kvikneskogen grunneierlag                                – Kvikne Rennebu Kraftlag
– Plasseterveien veiforening                                 – Coop Oppdal
– Tynset kommune                                                – Kvikne fjellhotell & kafè
– Ya-Gryta utmarkslag                                          – Alvdal Graveservice
– Sverja-Ya-Russu grunneierlag                           – Bjørgan-Ween-Frengstad utmarkslag
– Vollan utmarkslag                                               – Kvikneskogen vest sameie
– CirkleK Kvikne                                                      – Kviknehytta AS
– Loppa                                                                   – Kvikne Hytteservice
– PTH AS

Vil også rette en takk til løypekjørerne for både løypemaskin og snøskutere for den jobben de utfører, og til de øvrige styremedlemmene for konstruktivt samarbeid! Retter også en takk til alle medlemmene som betaler sitt medlemskap, og en takk til de som velger å gi sin grasrotandel gjennom Norsk Tipping til oss.

Kvikne 31/08- 2021
Harald Svergja – styreleder

ÅRSMELDING2021 (pdf-format)