Velkommen til bygda!

Laster Arrangementer

På vegne av frivilligheten på Kvikne ønsker vi alle tilflyttere og andre interesserte, hjertelig velkommen til et nytt informasjonsmøte på Kvikne fjellhotell & kafe torsdag 26.oktober klokka 18.00. Det er flere som har flyttet til bygda etter forrige info-møte 31.mai. Dette er en sosial sammenkomst for å vise frem hva bygda har å by på av ulike aktiviteter. Alle frivillige lag og foreninger vil ha «mini-stands» der de informerer om sine aktivitetstilbud. Det serveres gratis kaffe og kake, sponset av Tynset kommune.

Arrangementet er initiert av «Frivillig-gruppa» (Dag Eithun, Stein Grue og Anne Mette Grøtli) i samarbeid med Tynset kommune og Kvikne Utvikling.

Gå til toppen