Velkommen til bygda!

Laster Arrangementer

På vegne av frivilligheten på Kvikne ønsker vi alle hjertelig velkommen på Kvikne fjellhotell & kafe onsdag 31.mai. Dette er en sosial sammenkomst for å vise frem hva bygda har å by på av ulike aktiviteter. Alle frivillige lag og foreninger vil ha «mini-stands» der de informerer om sine aktivitetstilbud. Det serveres gratis kaffe og kake, og det vil muligens også bli noen kulturelle innsalg. Vi ønsker spesielt alle våre nye tilflyttere velkommen, -både norske og utenlandske. Stands vil være operative fra klokka 18.00.

Arrangementet er initiert av «Frivillig-gruppa» (Dag Eithun, Stein Grue og Anne Mette Grøtli) i samarbeid med Tynset kommune og Kvikne Utvikling.

Gå til toppen