Årsmøte/dugnad i Kvikne menighet AVLYST!

Laster Arrangementer

Innkalling til årsmøte i Kvikne menighet fredag 14 mai – i forbindelse med dugnad 16-19

I forbindelse med   kirkegårdsdugnad inviterer vi til årsmøte i menigheten i kaffepausen under dugnaden fredag 14. mai .

Agenda :

  •  godkjenning av saksliste, valg av møteleder og referent,  protokollunderskrivere
  •  årsmelding for 2020
  • økonomi 2020 og 2021
  • orienteringssaker: – utearealplanlegging og vedlikehold av mur etc.
    – årets konfirmasjon
    – kirkelige aktiviteter fremover
  • Eventuelt: tas opp direkte

 

060521: For Kvikne Menighetsråd : Egil Ween

Gå til toppen