Årsmøte Kvikne Løypelag

Laster Arrangementer

Årsmøte Kvikne løypelag
mandag 29. august 2022 kl. 19.00

på Kvikne Fjellhotel & Kafè


Sakliste:

1. Årsmelding

2. Regnskap

3. Arbeidsprogram 2022/23.

4. Vedtektsendring:

§ 5. Medlemskap:
… Det er tre typer medlemskap – enkeltmedlem over 18 år, enkeltmedlem
under 18 år og familiemedlemskap. Med familie menes ektefelle,
samboere eller enslige med barn under 18 år…

endres til:

… Det er tre typer medlemskap – enkeltmedlem 21 år og eldre,
enkeltmedlem under 21 år og familiemedlemskap. Med familie menes
ektefelle, samboere eller enslige med barn under 21 år…

5. Fastsettelse av medlemskontingent dagens satser;
Enkeltmedlem 21 år og eldre – kr. 400,-

Enkeltmedlem 20 år og yngre – kr. 150,-

Foresatte med barn 20 år og yngre – kr. 700,-

6. Valg:
Styremedlemmer Harald Svergja – 1 år igjen

Anne Gerd B Skogstad – på valg 2år

Ola Vormeland – på valg 2 år

Kari Nystuen – på valg 2 år

Vidar Nybu – 1 år igjen

Leder Harald Svergja – på valg

Varamedlemmer Leif Olav Nergaard – på valg – 1 år

Kjetil Frengstad – på valg – 1 år

Revisorer Anne Mette Grøtli – på valg 2 år

Kari Åse Aakerli Stai – 1 år igjen

Valgkomité Torgeir Svergja – på valg – 3 år

Anne Grete Hansæl – 1 år igjen
Stein Ove Nymoen – 2 år igjen

7. Innkomne saker.

 

Frasigelse av verv – skriftlig – må være valgkomiteens leder Torgeir Svergja i hende innen mandag 22. august.

 

Innkomne saker – skriftlig – må være styrets leder Harald Svergja i hende innen mandag 22. august.

 

Ved evt. innkomne saker vil fullstendig sakliste bli lagt ut på kvikne.no innen søndag 28. august.

 

VEL MØTT!

 

Last ned utskriftsvennlig versjon her (PDF-fil)

Gå til toppen