Årsmøte Kvikne IL – orientering

Laster Arrangementer

Årsmøte Kvikne IL o-gruppa
mandag 7. mars 2022 kl. 19.30
i varmebua ved skistadion Øya

Sakliste:

 1. Innkalling, valg av møteleder og sekretær.
 2. Årsmelding 2021
 3. Regnskap 2021
 4. Valg:Styremedlemmer:
  Harald Svergja               – 1 år igjen
  Anne Grete Hansæl       – 1 år igjen
  Monika Flaa Sørensen  – på valg – 2 år
  Leder :
  Harald Svergja                – på valg – 1 år
  Varamedlem:
  Ole Arthur Juveli             – på valg – 1 år
  Valgkomite:
  Conrad Schärer               – på valg – 1 år
 1. Innkomne saker.

Frasigelse av verv må være Conrad Schärer skriftlig i hende innen mandag 28.februar.
Innkomne saker må være styrets leder Harald Svergja skriftlig i hende innen mandag 28.februar.

Ved evt. innkomne saker vil fullstendig sakliste bli lagt ut på kvikne.no innen fredag 4. mars.

Enkel servering

VEL MØTT!

Gå til toppen