Årsmøte i Kvikne IL Ballgruppa

Laster Arrangementer

Innkalling årsmøte Kvikne IL Ballgruppa 9.mars klokka 20.00 på skola, musikkrommet.

Sakliste.

1. Godkjenning av sakliste og innkalling. Valg av ordstyrer.

2. Årsberetning (kalenderåret 2020)

3. Regnskap (kalenderåret 2020)

4. Valg

5. Treningsavgift

5. Innkomne saker

Innkomne saker må være Marit Mjøen Solem i hende innen 2.mars 2021.

Frasigelse av verv må sendes skriftlig til valgkomiteen ved Marith Granby  innen 2.mars 2021.

Leder Marit Mjøen Solem – på valg

Sekretær Maria Hegstad – 1 år igjen

Kasserer Haakon Stai – 1 år igjen

Vara: Ingeborg Sch. Nymoen, 1 år valg

Valgkomite: Marith Granby

Gå til toppen