Styret i Stiftelsen Vollan Gård inviterer til åpent møte på Vollan torsdag 6.april klokken 17.00.
Tema på møtet er hvordan gården skal brukes i fremtida. Kom på møtet og
deldine ideer om hvordan Vollan kan brukes til beste for bygda!

Bilder til Nasjonalparksenteret
Nasjonalparksenteret har planer om å lage en ny billedserie fra Forollhogna, og etterlyser
gode bilder fra Kvikne og Nasjonalparken.