Onsdag 29.10 klokka 19.30 blir det et bygdemøte på Kvikne, Vollan gård.

Møtet, som har tittelen «Natur og kulturarv som ressurs for bosetting og verdiskaping», er et samarbeid mellom Kvikne Utmarksråd, Kvikne Nasjonalparksenter og Nasjonalparkstyret for Forollhogna, og er åpent for alle interesserte.

Program

  •   Lokalt innlegg om utfordringer og muligheter i egen bygd !
  •   Gruppespørsmål, idèmyldring, meningsutveksling og diskusjon rundt kaffebord
  •  Spørreskjema til hver enkelt (frivillig)

Håper så mange som mulig møter på dette møtet som er spesielt viktig for dere grunneiere!

Les mer: http://www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna/Nyheter/Framtidsverksted-for-Forollhogna-omradet/