Arbeidsgruppa for gang- og sykkelvei inviterer til aksjon, mandag 28. oktober kl. 17.00-20.00.

Les hva Østlendingen og Arbeidets Rett skrev om aksjonen ved å trykke på avisnavnet.