Vinteren har så vidt begynt å banke på døra.
Med den blir det også behov for bilberging.
Noen ganger må også disse gi opp! 
Da er det bare en real stor gårdstraktor som duger!
Her er det Jorulf Grue som hjelper til.