1. Skoledag
Skolen er i gang igjen etter sommerferien, og for de 9 nye førsteklassingende var det nok
ekstra spennende med første skoledag som var 20. august.
Biblioteket er også i skolens lokaler, og har åpnet etter ferien.