SISTE: Arkeologene er ferdige med sin jobb, og det ga ingen nye funn. Dermed er området frigjort til å bygge ny bru.

I forbindelse med bygging av ny bru over Ya, er nå to fylkesarkeologer i gang med forundersøkelser av området som blir berørt av brubyggingen. Ola Rønning graver vekk matjorda med gravemaskin før Tina Amundsen og Anna Mcloughlin leter etter arkeologiske funn. De to arkeologene kommer fra Innlandet Fylkeskommune, og er spente på om de kommer til å gjøre noen arkeologiske funn her på Kvikne. – Hittil har vi funnet noen glasskår og litt slaggstein, forteller de, og tilføyer at de har mest forventninger om å gjøre funn ved Ya. Kvikne.no snakket med de to på tirsdag ettermiddag, og vil høre med de igjen om noen dager for å få vite om det ble gjort noen funn her før de avslutter arbeidet.

Området innenfor den stiplete linjen skal undersøkes.

Området innenfor den stiplete linjen skal undersøkes.

Ola Rønning graver bort den øverste matjorda før undersøkelsen, og legger den fint på plass igjen etter at arkeologene er ferdige. Foto: Kari Nystuen