Det var en ekstra spennende dag for disse to 6-åringene.
Første skoledag er en spesiell dag, Ny ransel har de fått, og vi ønsker dem lykke til med 10 års skolegang!

Vi ser Jakob Rønning til venstre og Haavar Stai til høyre.