Konfirmanter i Kvikne Kirke lørdag 11. juni 2022
Olve Rønning, Caspar Stai, Eiril Estensgård, Eline Flaa Sørensen, Oda Nymoen og Ylva Frengstad

Døpte:
13.02 Aksel Skjetne Olsbakk
26.06 Oliver Rønning Brønseth

Vidge:
23.07 Nina Kristine Eriksen og Bjørn Heiki Tangen
03.09 Marit Fornes og Mats Eriksen
24.09 Ina Elisabeth Sandneseng og Per Einar Dahl (Vielse på Orkelbogen)

Døde:
05.02 Geir Jomar Kregnes
10.03 Magnhild Børli
16.05 Øystein Schärer
10.06 Åse Jacobsen
18.09 Arne Olsbakk