Her vil det komme nyttig informasjon til de som tenker på å flytte til Kvikne.