Ytterdøra ved fellesetra skulle vært fornyet, så derfor ettelyser de noen som eventuellt har en dør i størrelse 90*210, helst høyredør.
Trenger ikke være «strøken»
Ta kontakt med Kjell Olav Nymoen tlf: 91174107