Kviknebrona Fjellsameie kan tilby rypejakt på ca. 35 000 dekar stor fjellområde på vestsiden av Kviknedalen.

Årets rypetaksering gir en baglimit på 3 ryper pr. dag pr. jeger.

Jaktkort og mere opplysninger kan du finne på Inatur-sidene