KVIKTRIM 2022

ÅRSKORT UNGDOM (T.O.M 24 ÅR) 600,- (gjelder i 365 dager)
ÅRSKORT VOKSEN 1000,- (gjelder i 365 dager)
KLIPPEKORT 10 KLIPP 600,-

BETAL TIL KONTO 1822 39 45909

Husk: Merk betaling med navn og type kort
Ved kjøp av årskort får du fri tilgang til treningslokalene
mellom kl 06:00- 22:30

Klatring er gratis!

Med klippekort kan en delta på alle timeplanfestede aktiviteter og/eller avtalte timer med instruktører, men en har ellers ikke tilgang til treningssenteret.

For alle aktiviteter i regi av KvikTrim gjelder følgende: Med et klipp/timebetaling kan en delta både på aktiviteter i hall og trene i treningssenter før/etterpå dersom det er en aktivitet der da. En trener/instruktør kan også i forkant/etterkant av en hallaktivitet ta med seg gruppen ned i treningssenteret.

NB! Årskort er personlig og kan ikke lånes ut til andre. Personer med årskort kan ikke ha med seg andre som ikke har årskort til trening utenom faste treningstider.

Nøkkelkort får du ved å ta kontakt med
Britt S Grue, mob. 48159528