Med årskort kan en til enhver tid trene i treningssenteret (unntatt kl. 23.00-06.00) og delta fritt på alle timeplanfestede aktiviteter. Årskort koster ordinært 1000 kr og gjelder i 365 dager. For personer skoleelever/studenter/militære er prisen 600 kr.

Med klippekort/timebetaling kan en delta på alle timeplanfestede aktiviteter og/eller avtalte timer med instruktører, men en har ellers ikke tilgang til treningssenteret. .- Klippekort koster 600 kr, og gir 10 klipp.

For alle aktiviteter i regi av KvikTrim gjelder følgende: Med et klipp/timebetaling kan en delta både på aktiviteter i hall og trene i treningssenter før/etterpå dersom det er en aktivitet der da. En trener/instruktør kan også i forkant/etterkant av en hallaktivitet ta med seg gruppen ned i treningssenteret.

Betaling/treningsavgift Klippekort/årskort fås ved å henvende seg til trener/instruktør. Du får da en faktura med beløp og kontonr.

NB! Årskort er personlig og kan ikke lånes ut til andre. Personer med årskort kan ikke ha med seg andre som ikke har årskort til trening utenom faste treningstider.

Klatring er gratis!