Styret:
Leder: Anne Grete Hansæl (41 69 18 22)
Styremedlemmer: Monika Flaa Sørensen og Ole-Arthur Juveli