Det er nå egentlig tid for årsmøte.

Fra Pensjonistforbundet sentralt har vi imidlertid fått info om vi pga dagens smittesituasjon, kan vente med årsmøtet til innen utgangen av mai.
Vi velger å utsette møtet inntil videre, og ser an situasjonen ang. smitte.

Dette til orientering for våre medlemmer.

Styret