De siste årene har Stiftelsen Vollan gård ansatt en nasjonalparkvert som har vært guide og omviser ved nasjonalparksenteret om sommeren. For sommersesongen 2021 har vi ikke ansatt noen nasjonalparkvert og lyser derfor ut stillinga til de som måtte være interessert.
Senteret vil i 2021 holde åpent torsdag til og med søndag i juli og den første helgen i august med åpningstid fra 11-17.
Jobben vil i hovedsak bestå i å være omviser ved nasjonalparksenteret og gamle Vollan gård. I tillegg vil sommerverten få ansvar for plenklipping, kantklipping, nettside og facebookside og annet forefallende arbeid i ledige stunder.

Stiftelsen Vollan gård oppfordrer de som er interesserte i stillingen for 2021 til å søke per epost til vollan@kvikne.no innen 20. juni.

Arbeidet lønnes etter kommunens gjeldende tariff.