PENSJONISTFORBUNDET KVIKNE
Lokalforeningene oppfordres til å utsette årsmøtene til situasjonen rundt covid-19 er mer avklart.
Foreløpig godkjenning av årsmelding og regnskap kan gjøres ved at et samlet styre signerer dokumentene.
Disse dokumentene kan benyttes ved søknad om momskompensasjon.
Vi i styret har nå gjort dette, men årsmelding og regnskap må likevel behandles på årsmøte når situasjonen igjen tillater det.
Styret foreslår at vi kombinerer årsmøtet med en utflukt når det blir sol og sommer. F.eks. en tur på fjellet med utendørs møte. Men gjerne et sted der vi har mulighet til å trekke innendørs ved dårlig vær.
Styret.