Våren 1838 var det en stor løsøreauksjon på Bjørgan på Kvikne, etter presten Peder Bjørnson.
Det var et stort antall utrop, og auksjonen gikk over to dager.
Nordøsterdalsmuseet Ramsmoen etterlyser om det er noen som
fremdeles har gjenstander som ble solgt på auksjonen på Bjørgan når Peder Bjørnson flyttet fra Kvikne.
De vil i så fall gjerne høre om det.